Hvem er jeg...

Jeg startede i byggebranchen i et vestjysk tømrerfirma som lærling i 1996. Efter aftjent værnepligt sejlede jeg som tømrer i Søværnet et par år, hvorefter jeg arbejdede flere år som tømrer i København.


Efter tømrertiden læste jeg videre og har siden endt uddannelse i 2009 arbejdet som bygningskonstruktør. Min tid som bygningskonstruktør startede i CEJ Ejendomsadministration, hvor jeg gennem syv år arbejdede som projektleder primært med planlægning, projektering og udførsel af større renoveringsprojekter. Herefter arbejdede jeg hos AKF Holding som projektleder og ejendomsudvikler med ansvar for alt fra nybyggeri, til udvikling og renovering af AKF Holdings egen ejendomsportefølje. 


I 2018 flyttede familien og jeg til Svendborg. Her stiftede jeg tegnestuen FAVN ApS, som jeg - i tæt samarbeje med min kompagnon - byggede op gennem små 5 år. I 2023 solgte jeg min andel af FAVN og etablerede 360o BygRåd for i højere grad at fokusere på den profesionelle bygherre og længerevarende samarbejder med erhvervskunder. 


360o BygRåd er byggerådgivning primært for erhvervskunder.

Jeg prioriterer det gode samarbejde i alle byggesagens faser mellem alle involverede parter.

Jeg tilbyder en række services relateret til den bygningsmæssige drift af ejendomme, herunder:

Ejendommens stand

  • Planlægning af energirenovering - identificering af energirenoveringspotentiale, som kan danne grundlag for optimering af energiudgifter.
  • Drift- og vedligeholdelsesplanlægning - optimering og timing af drifts- og vedligeholdelsesudgifter med henblik på at minimere uforudsete, akutte bygningsudgifter.
  • Teknisk due diligence ifm ejendomskøb -teknisk gennemgang af ejendomme forud for køb med henblik på at sikre klarhed over den bygningsmæssige stand samt forventede drifts-, energi- og renoveringsudgifter.

Projektering

  • Bygherrerådgivning - rådgivning af bygherre i forbindelse med udvikling af ejendomme, projektering af renoveringsprojekter, energioptimering mm.  
  • Ejendomsudvikling - udarbejdelse af forslag til udvikling af eksisterende ejendomsportefølje herunder skitsering af nødvendige byggetilladelser og budgetoverslag.
  • Projektering og udførelse af bl.a. renoveringsopgaver - udarbejdelse af budgetforslag, projektering, indhentelse af tilbud, indhentelse af lovpligtige byggetilladelser og koordinering af byggesag herunder al korrespondance med håndværkere samt relevante myndigheder.

Diverse

  • Afklaring af byggetekniske udfordringer - afklaring af omfang af potentielle eller faktiske skader som følge af vandskader, skimmelsvamp, sætningsskader mv., herunder overblik over mulige udbedringstiltag.
  • Løsningsafklaring i dialog med bygherre og håndværkere - bindeled mellem bygherre og håndværkere, herunder løsningsafklaring i forbindelse med problemstillinger relateret til igangværende byggesager.
  • Dialog med lejere - dialog på vegne udlejer med lejere i forbindelse med renoveringer, øvrige byggesager, skadessager mv.